predajna.jpg
bezpecnostne2.jpg
bezpecnostne1.jpg
interierove.jpg
interierove2.jpg
podlahy.jpg
klucky.jpg
sviecky.jpg
previous arrow
next arrow

CENTRUM DVERÍ  Partizánske  (ďalej len dodávateľ)

 

1, Podmienky platia pri nákupe tovarov a služieb od  dodávateľa.

2, Zákazník nakupuje tovar a službu od dodávateľa tak, ako je uvedené v objednávke podpisom, prípadne potvrdením v mailovej komunikácii. Ako súhlas s objednávkou postačuje aj uhradenie zálohy. V prípade objednávky montáže je zadaná do výroby až po obhliadnutí vedúcim technikom dodávateľa, ktorý si termín obhliadky dohodne so zákazníkom telefonicky najneskôr do 3-och pracovných dní od objednávky.

3, Zákazník pri objednávke uhradí dodávateľovi zálohu podľa dohody ( v závislosti od druhu tovaru). Zvyšok celkovej sumy sa uhrádza v deň montáže technikom po namontovaní diela v hotovosti, prípadne v deň montáže v predajni dodávateľa. Tovar je majetkom objednávateľa až po uhradení celkovej ceny.

4, Nakoľko objednávka je záväzná , je potrebné tento fakt brať do úvahy pri jej uzatvorení. Záloha je vratná v plnej výške iba v prípade , že dodávateľ nie je schopný z dôvodov zapríčinených výrobcom dodať  tovar a službu objednanú zákazníkom. Akékoľvek zmeny je potrebné zaslať do 24h. Následne nevieme garantovať možnosť úpravy objednávky vo výrobe.

V prípade zrušenia objednávky zákazníkom bude z celkovej sumy objednávky odrátaná suma :

10% do 3och dní od objednávky, 20% do 10 dní od objednávky, 30% do 20 dní od objednávky,

50% po termíne dodania – v prípade , že zákazník zruší objednávku po dohodnutom termíne montáže.

5, Montáže je realizovaná  zaškolenými technikmi s oprávnením na montáž.

6, Technici nie sú oprávnení robiť akékoľvek zmeny v objednávkach dodatočne.

7, Pri montáži je zákazník povinný zabezpečiť na dohodnutý čas zodpovednú osobu , ktorá sa bude nachádzať v bytovej jednotke montáže. Je povinný zabezpečiť prístup do všetkých priestorov, kam sa majú výrobky montovať, prístup k elektrine a vode. Montáž môže byť prevedená iba v priestoroch kde je vlhkosť nižšia ako 50% a teplota vyššia ako 15°C. V prípade montáže podlahy na podlahové kúrenie je potrebné dodržať podmienky pokládky určené výrobcom podlahy.

8, Pri demontáži pôvodných zárubní – pokiaľ takáto služba bola objednaná -  je riziko poškodenia omietok a dlažieb a zákazník je na to pri obhliadne vedúcim technikom upozornení a nie je preto oprávnený žiadať akúkoľvek náhradu od dodávateľa.

9, Termín montáže uvedený v objednávke sa dodávateľ snaží dodržať vždy, ale je len orientačný a nie je možné v prípade dodania neskôr žiadať akúkoľvek náhradu. V prípade, že termín dodania nie je dodržaný podľa dohody pri objednávke o viac ako 10 dní je možné žiadať zľavu z celkovej ceny objednávky nanajvýš do výšky 10%.

10, Kovová zárubňa na vchodové dvere je v niektorých prípadoch prinesená a namontovaná v základnej farbe. Dodatočne si zákazník môže objednať náter hnedou alebo bielou farbou, v prípade požiadavky na náter iným odtieňom je potrebné špecifikovať v objednávke. Nátery sa robia väčšinou do 7-10 dní od montáže podľa dohody.

  1. Na tovar a služby je poskytovaná zákonná záruka 24 mesiacov, pokiaľ výrobca neuvádza predĺženú záruku. V prípade predĺženej záruke je podmienkou montáž od autorizovanej firmy výrobcom.
  2. Reklamácie: Zjavné vady , chyby v množstve, nesprávne dodané dielo, poškodenie, je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri preberaní tovaru. Reklamácia musí byť evidovaná vždy písomne a podložená fotografiami. Je potrebné zhotoviť 3 fotografie každej reklamovanej veci, fotku celého kusu, detail chyby a fotografiu štítku. Každý kus tovaru je na obale označený výrobným štítkom. V prípade riešenia reklamácie s výrobcom, má výrobca povinnosť sa vyjadriť a navrhnúť spôsob riešenia do 30dní a následne je objednávateľ oboznámený s termínom výroby a výmeny – dodania reklamovaného tovaru. V prípade nutnosti výroby nového tovaru je termín dodania rovnaký ako pri objednávke.
  3. Dodávateľ nezodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru, rovnako ani za vady vzniknuté nesprávnym postupom pri montáži, preprave či inej manipulácii.
  4. Potvrdením objednávky vyjadrujú obe strany súhlas s obchodnými podmienkami, ktoré sú uvedené na web stránke dodávateľa a k nahliadnutiu v predajni.
Cookie súbory

Prevádzkovateľ webu Michal Lajcha - LM servis ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe súbory cookies pre zlepšovanie prostredia webových stránok, pre analytické účely. Ďalším prechádzaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie